Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o.
Spoločnosť DoMo-GLASS s.r.o. úspešne zrealizovala projekt s názvom „Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o.“, vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít zameraných na znižovanie energetickej náročnosti spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o. zrealizovala rekonštrukciu zdroja tepla a zateplenie objektov výrobnej haly a prevádzkovej budovy. Realizáciou jednotlivých aktivít projektu spoločnosť dosiahla celkové zníženie energetickej náročnosti, čím sa dosiahla vyššia efektívnosť a konkurenčná schopnosť spoločnosti na trhu. Realizáciou projektu sa znížila celková spotreba tepla v spoločnosti, čo predstavuje pre spoločnosť úspory, ktoré môže využiť pri svojej ďalšej investičnej činnosti.

 

Na realizáciu projektu bol spoločnosti schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 312 400,70 EUR. Aktivity projektu sa zrealizovali od marca 2010 do augusta 2011 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, Zvolenská cesta 85 v Banskej Bystrici.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Slide 1 Slide 2 Slide 3

  

www.economy.gov.sk

www.opkahr.sk

www.siea.sk