Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov spolocnosti DoMo-GLASS s.r.o.
Zvyšovanie kvalifikácie a odborných zručností zamestnancov spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o.